:
- . . /. 1,5 1
45 . / - /.. 45 , . 434
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
- 50 + 4
. /. /. . . 22,5 ., + 2 , , 2 1
LD-210C
1 1
. /. 20 100
. /. 300 . 50 1
- /. 320 / . 100 10, , : (c) , , 067-9566747