:
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
150 /0,5 ., . 0,7 1
. . / - /. 4 . 1
. 250 . 120
. /. . 3,6 - 1
LD-210C
. / . - 450 . 45
SOWASH
- - /. 0,4 / . 500 2
4,3 Ag, 1+2, 9-., , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru