15.01.2019
:
DR.SANTE CUCUMBER 200 33
. 0,5 , 11
100 27
100 27
115 , 26
115 , 42
100 , 39
100 , 37
100 37
100 47
- - /. 5 . 10 15
- /. 5 . 10 17
- /. 2 . 10 14
- /. 5 . 10 17
- /. 5 . 10 15
- /. 400 15
- /. 2 . 10 13
- /. 2 . 10 12
- /. 1000 . 52
LAQUA 950 11
. / 40 132 mucos pharma
. / 200 595 mucos pharma
. / 800 2086 mucos pharma
. 80 30 130 rotapharm
. 150 19
SENI MAN SUPER 10 69 torunskie zmo
30 61 torunskie zmo
30 68 mann schroder
- . 500000 . . . 10 306
- . 150000 . . . 10 193
- . 1000000 . . . 10 332
. /. 50 10 3766 pfizer inc
. /. 200 14 9121 pfizer inc
/- /. 200 . 1 2604 pfizer inc
. 3,2 21 560 catalysis
. . . 60 210 unipharm
. . . 30 140 unipharm
. / . 60 317 unipharm
. / . 30 208 unipharm
. / . 30 134 unipharm
. / . 100 226 unipharm
. / . 60 302 unipharm
. / . 30 192 unipharm
50+ . /. 60 117 unipharm
. / 400 60 143 unipharm
. / 60 218 unipharm
. / 30 152 unipharm
. / 100 273 unipharm
. / . 30 126 unipharm
. / . 100 370 unipharm
. / . 30 152 unipharm
. / . 100 280 unipharm
. /. . 60 201 unipharm
. /. . 30 124 unipharm
. / . 100 211 unipharm
-3 . . 60 158 unipharm
-3 . . 30 109 unipharm
600+D400 . / . 60 136 unipharm
. / . 60 289 unipharm
. / . 30 209 unipharm
Q10 . / . 60 242 unipharm
Q10 . / . 30 124 unipharm
. 5 30 43 stada
. 20 30 82 stada
. 10 30 50 stada
100 126 tulip lab
. 60 122
. /. . . 50 85
. /. . . 100 163
-2B . . 500000 . . 10 129
-2B . . 3000000 . . 10 271
-2B . . 250000 . . 10 91
-2B . . 1000000 . . 10 180
250 159 newtone pharma
165 108 newtone pharma
C 8 / 150 548 newtone pharma
6 / 100 426 newtone pharma
- 175 93 bayer consumer
- . 60 173 bayer consumer
- . 30 108 bayer consumer
- . . 10 104 bayer consumer
- . / 30 183 bayer consumer
- 70% . 100 13
. 100 10 378
50 10 400
. / 200 20 115 schwabe
. 0,5 80 33
. 0,5 40 17
. 405 30 111 woerwag pharma
- . 0,25 80 22
- . 0,25 40 14
- . 0,5 90 62
- . 0,5 90 61
- + . 0,5 90 45
- - . 0,25 80 33
- - . 0,25 40 20
- . 0,5 50 53
- - . 0,5 90 59
- - . 0,5 90 56
- D3 . 500 100 21
 

0.. - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - ..265, , : (c) , , 067-9566747