23.01.2019
:
- /. 3 % . 20 5 263
- /. 3 % . 10 5 90
. 300 30 122
90 . . ., / 90 30 73 zentiva
60 . 60 50 62 zentiva
120 . . . 30 80 zentiva
. 250 30 187 polpharma
. 50 20 276
. 0,1 20 15
. 0,05 20 14
. /. . 9 26
/. - 64 73,69 4 175
. 80 60 68
MR . . . 60 30 68
MR . . . 30 60 64
MR . . . 30 30 42
MR 60 . . . 60 30 85 servier
. 30 104 indian herb
. 500 60 101
. 0,3 60 210
1,5 1000 192 abbott
. / 28 176 bayer pharma
. / 28 143 bayer pharma
- . 15 110
- 10 42
- 30 83
- 15 94
DEFENSAL () 250 882
. . 30 40
HIPP BABYSANFT 350 104 mibelle cosmet
100 18
- (PH 5,5) 300 21
HIPP BABYSANFT 200 63 mibelle cosmet
HIPP BABYSANFT 75 59 mibelle cosmet
100 25
SPF-50 160 54
HIPP BABYSANFT 400 125 mibelle cosmet
- 4,4 120 apivita
. / 2 56 850 pfizer inc
. /. 60 210 servier
DETOXMAG - . 100 31
- 1,5 20 28
. 30 209 vitabiotics
50 85 johnson johnso
30 150
0,05 % 25 96 glaxosmithklin
0,05 % 25 96 glaxosmithklin
15 642 meda pharmaceu
. 8 140 delta medical
. 16 220 delta medical
60 164 chefaro irelan
150 229 chefaro irelan
75 173 chefaro irelan
30 115 chefaro irelan
30 115 chefaro irelan
100 218 chefaro irelan
DERMALEX 30 107 chefaro irelan
DERMALEX 100 217 chefaro irelan
20 / . 50 66 kusum healthca
20 / . 100 95 kusum healthca
20 / 8 20 165 kusum healthca
. 50 75 kusum healthca
. 100 110 kusum healthca
/. 20 / 30 71 kusum healthca
/. 20 / 15 44 kusum healthca
1 % 50 177 sandoz pharmac
20 / 50 103 montavit
20 / 20 63 montavit
15 48
- /. 0,25 % . 10 54
- /. 15 /5 . 5 5 287
15 224 glenmark
1 / 15 184 glenmark
BD VACUTAINER 250 246 becton dickins
. /. 60 30 45
. 400 30 45 283
. /. 20 30 147
. /. 10 30 87
/. 7 /1 . 1 5 343
- /. 500 . 3,3 1 210 pfizer inc
- /. 150 . 1 1 128 pfizer inc
- /. 40 / . 1 1 101 pfizer inc
. /. 25 10 60 propharma inte
- /. 50 /2 . 2 5 93 propharma inte
10 203
300 . / -. 100 349
500 . . ., / 30 277
300 . . ., / 100 638
. 150 84
400 . /- /. ., . . 4 4 462
DEOICE 100 304
7,5% / 75 / 15 88 pharmascience
. . 150 132 dhu
20 , 23
20 , 23
- /. . 100 14
/ 20 21
.-. 20 14
. 10 14
- . /. 120 56 194 astellas pharm
 

0.. - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - ..265, , : (c) , , 067-9566747