:
. / 100
4,3 Ag, 1+1, 9-.
SOWASH Hydro-Jet SoWash
. 100 5
- . DIART 1,8 % 2 , 2-
. / . - 600 . 60
VB COMFORT M,
50
. - 1 . 10
. / -. 500 100, , : (c) , , 067-9566747