:
. 180 5
. /. 400 30
. /- /. 500 . 50 1
. /. 25 100
50
/ . 50 . 1
120 - /. 120 0,5 , . . -,.1,220 1
SOWASH + ()+
- . 100 120
LD-210C, , : (c) , , 067-9566747, email: kievhtm@mail.ru